Produkcja termoparapetów


ST-01

parapet 1

 

Termoparapet podokienny dwustronny

 

Termoparapet podokienny jednostronny zewnętrzny.

 

ST-02

parapet 2

 

ST-03

parapet 3

 

Termoparapet podokienny jednostronny wewnętrzny.

 

Termoparapet podbalkonowy.

 

ST-04

parapet 4

 

ST-05

parapet 5

 

Ława podokienna

 

Termoparapet pod profil HST.

 

ST-06

parapet 6

 

Sposób montażu termoparapetów

sposób montażu1. Dolna część otworu okiennego musi być wypoziomowana, wyrównana i wolna od kurzu i zanieczyszczeń (Zdjęcie 1).
2. Są dwa warianty montażu:
Wariant I – W pierwszej kolejności rozprowadzamy równomiernie klej do styropianu na wyrównanej dolnej powierzchni otworu (Zdjęcie 2). Następnie przyklejamy Termoparapet, całość poziomujemy (Zdjęcie 3). Doczołowe miejsca styków profili, jak również miejsca styków ze ścianą uzupełniamy odpowiednim silikonem, nadmiar usuwamy. W górny rowek Termoparapetu wklejamy taśmę rozprężną oraz wskazane jest wykonać dodatkowe uszczelnienie w postaci paska kleju poliuretanowego lub uszczelniacza silikonowego. Następnie nakładamy ramę okna na Termoparapet i dociskamy tak, aby oba elementy się zazębiły. Po sprawdzeniu poziomu kontynuujemy montaż (Zdjęcie 4).
Wariant II – Łączymy ramę okienną z Termoparapetem tak jak w Wariancie I. Następnie nakładamy klej na wyrównanej dolnej powierzchni otworu okiennego, całość wstawiamy w otwór okienny. Poziomujemy i kontynuujemy montaż.
3. Jeśli nie planujemy krótko po montażu okien zakładać parapetów zewnętrznych, to Termoparapety należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych UV malując część zewnętrzną Termoparapetu środkiem gruntującym w kolorze białym np. Ceresit CT-16.
4. Termoparapety można również montować do podłoża na klej poliuretanowy pistoletowy np. Ceresit CX10. Warunkiem jest rozprowadzenie kleju po obwodzie Termoparapetu i w każdy rowek montażowy. Szczególną uwagę należy zwrócić w strefie po 20 cm pod słupkami okiennymi. Dalszy montaż jak w pkt. 2.

 

 

Blog

 

Czy warto montować ciepłe parapety?

 

Termoparapet – remedium na podwyżki cen

Pytanie o to, czy warto montować ciepłe parapety, nabiera dziś szczególnej wagi. Gigantyczne podwyżki cen odczuł już przecież każdy z nas. Podrożała zarówno żywność, jak i nośniki energii, a wysokie rachunki za gaz czy prąd rujnują niejeden domowy i firmowy budżet. Oczywiście wyjścia nie ma i trzeba płacić, ale może warto podejść do problemu z innej strony i – skoro nie ma szans obniżkę cen – spróbować poszukać oszczędności gdzie indziej?

Podwyżki cen to obecnie jeden z najbardziej nośnych tematów – zarówno w mediach, jak i w rozmowach prywatnych. Narzekamy wszyscy, bo rachunki są nieporównywalnie wyższe od tych, które płaciliśmy do tej pory. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm, które płacą za gaz nieraz i o 400% więcej niż dotychczas. Szczególnie dotkliwie odczuwają to te gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, które wykorzystują go do ogrzewania budynków, a nie tylko do przygotowania ciepłej wody. W takiej sytuacji pytanie o to, czy warto montować ciepłe parapety jest bardzo uzasadnione, bo skoro na ceny gazu nie mamy wpływu, to możemy chociaż spróbować zużywać go mniej.

Czy warto montować ciepłe parapety?

Wyeliminowanie mostków termicznych w budynkach może być pierwszym krokiem do tego, aby odciążyć napięty budżet poprzez obniżenie rachunków na energię grzewczą.
Od czego warto zacząć? Przede wszystkim od podniesienia standardu termoizolacji budynku, co pozwoli wyeliminować mostki termiczne, przez które wraz z ciepłem uciekają pieniądze z naszych portfeli. Montaż ciepłego parapetu pozwoli na likwidację newralgicznych miejsc w budynkach, przez które tracimy cenną energię grzewczą. Są to połączenia okien ze ścianą i parapetami, mówiąc zaś precyzyjniej – połączenia ościeżnicy z murem.
Zastosowanie Termopoarapetów pozwoli skutecznie uszczelnić tę strefę. Wykonane z polistyrenu ekstrudowanego profile dostosowane są do każdego rodzaju stolarki: z PCV, aluminium i drewna, do okien zwykłych, balkonowych, a także do drzwi tarasowych, wejściowych i okien typu HS.
Ciepłe parapety warto montować nie tylko z uwagi na ich właściwości termoizolacyjne. Oprócz tego, że Termoparapet tworzy trwałą barierę powstrzymującą straty ciepła z budynku i uniemożliwiającą przenikanie do środka zimna, ułatwia też montaż stolarki okiennej i parapetu. Ponadto eliminuje ryzyko tworzenia się wilgoci w warstwie muru.
Montaż ciepłych parapetów warto rozważyć nie tylko w przypadku nowo budowanych obiektów, ale również przy okazji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej czy przy termomodernizacji budynku.

 


Montaż ciepłych parapetów

 

Montaż ciepłych parapetów w drugim w Polsce wielorodzinnym budynku energooszczędnym

Montaż ciepłych parapetów to rozwiązanie, które szczególnie sprawdzi się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Z tego powodu Termoparapet jest dziś stosowany w najbardziej innowacyjnych projektach w naszym kraju. Przykładem może być osiedle Cypryjskie w Koszalinie, gdzie powstał pierwszy na Pomorzu, a drugi w Polsce energooszczędny budynek wielorodzinny.

W pierwszym z planowanych sześciu tego typu obiektów na osiedlu Cypryjskim, lokatorzy zamieszkali w 2019 roku, w drugim – w sierpniu 2020.
Budynek, w którym wykonano montaż ciepłych parapetów spełnia wygórowane normy, jakim muszą sprostać obiekty energooszczędne. Dzięki temu mieszkańcy będą zużywać nawet dwukrotnie mniej energii niż zużyliby w domu wzniesionym tradycyjnymi metodami oraz nawet trzykrotnie mniej energii grzewczej oraz energii na wentylację. Zastosowane materiały i rozwiązania technologiczne – wśród nich również montaż ciepłych parapetów sprawiły, że zbudowany przez firmę KUNCER dom wielorodzinny z dużym naddatkiem spełnił surowe wymogi stawiane obiektom pasywnym, co potwierdziły przeprowadzone testy szczelności przegród budynku na przenikanie powietrza.

Montaż ciepłych parapetów Styroform

Kluczowe znaczenie dla uzyskania tak świetnych parametrów przez budynek na osiedlu Cypryjskim mają innowacyjne technologie, szyte na miarę naszych czasów. Wśród nich znalazła się m.in. rekuperacja, która zapewnia skuteczną wymianę zużytego powietrza na świeże czy gruba, licząca aż 17 cm zewnętrzna warstwa styropianu. Istotne znaczenie ma też montaż ciepłych parapetów ze styroduru, czyli polistyrenu ekstrudowanego. Dzięki specjalnej technologii jego produkcji, polegającej na spienianiu, a następnie ekstrudowaniu polistyrenu z dodatkiem środka pianotwórczego i poddawaniu go działaniu wysokiej temperatury oraz ciśnienia, materiał ten ma doskonałe właściwości termoizolacyjne. Jednocześnie jest też bardziej wytrzymały mechanicznie niż styropian oraz odporny na wilgoć i korozję biologiczną. Montaż ciepłych parapetów skutecznie eliminuje proces utraty ciepła, gdy na zewnątrz jest zimno, natomiast latem pozwala znacznie obniżyć koszty klimatyzacji, uniemożliwiając przenikanie gorącego powietrza do wnętrza budynku.

Dzięki montażowi ciepłych parapetów oraz – mówiąc ogólniej – ciepłemu montażowi trójszybowej stolarki okiennej, gdzie oprócz pianki wykorzystano także specjalne taśmy izolacyjne, w energooszczędnym domu wielorodzinnym zostały wyeliminowane mostki termiczne w newralgicznych miejscach styku stolarki okiennej z murem.

Rosnące wymagania dotyczące standardów energetycznych budynków wymusiły na producentach materiałów budowlanych konieczność opracowania nowych rozwiązań i produktów. Montaż ciepłych parapetów jest doskonałym przykładem tego, jak dalece może iść technologia, mająca na celu eliminację mostków termicznych z budynków, . Wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS, Styrodur) Termoparapet nie tylko uniemożliwia „ucieczki ciepła” w strefie podokiennej, ale także ułatwia montaż stolarki okiennej i parapetów, czym odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających inwestorów.

 

Dom spełnionych obietnic

 

 


Mostki termiczne przy oknach a energooszczędność budynków

 

Mostki termiczne przy oknach to hasło, które powinno odejść do przeszłości wraz z wejściem w życie w 2021 roku dyrektywy unijnej, dotyczącej
standardów energetycznych w budownictwie. Choć wyznaczone przez nią wymogi mogą wydawać się wygórowane, to warto pamiętać, że zaostrzenie przepisów nie ma nic wspólnego z urzędniczą złośliwością. Zasoby naturalne się kurczą, a rabunkowa gospodarka sprawia, że zdaniem wielu klimatologów już w tej chwili jesteśmy o krok od katastrofy. Warto więc spojrzeć na zaostrzenie przepisów jak na wyzwanie na miarę XXI wieku.

Dziś mało kto może sobie pozwolić na to, aby nie przejmować się, że z budynku ucieka ciepło. Gdy energia grzewcza nieustannie drożeje, naturalne staje się dążenie do poszukiwania oszczędności. Sprzyja temu również prawodawstwo.
Zgodnie z przyjętymi w 2010 roku przez Parlament Europejski zmianami w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, od roku 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, który częściowo lub całkowicie będą wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Mostki termiczne przy oknach

Standardy wielu budynków często są bardzo niskie, a jednym z największych źródeł problemu są często newralgiczne miejsca połączeń okien z murem, dokładniej zaś – ościeżnicy z murem. Liniowe mostki termiczne przy oknach powstają na skutek braku termoizolacji lub gdy jest ona cieńsza i wykonana z materiału o gorszych parametrach termoizolacyjnych. . Tego typu nieciągłości w izolacji występują nie tylko w obwodach okien i drzwi (choć właśnie tu pojawiają się najczęściej), ale także np. na krokwiach dachów skośnych.
Aby powstające zgodnie z nowymi przepisami budynki mogły sprostać surowym wymaganiom, wyeliminowanie mostków termicznych przy oknach będzie jednym z podstawowych zadań, przed jakim staną firmy wykonawcze. Pewne jest, że tradycyjnie stosowane do montażu stolarki okiennej i drzwiowej silikon i pianka będą już niewystarczające.
Ciepły montaż Termoparapetu, polegający na osadzeniu okien w warstwie ocieplenia muru dwu- lub trójwarstwowego sprawia, że okno staje się przedłużeniem strefy izolacji. Wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS, Styrodur) Termoparapet tworzy trwałą barierę, która skutecznie powstrzymuje straty ciepłego powietrza z budynku, jak i uniemożliwia przedostawanie się zimnego powietrza do środka. Technologia ta, kierowana przede wszystkim do nowo budowanych obiektów (a także do poddawanych termomodernizacji, z wyłączeniem starych budynków z jednolitymi, nieocieplonymi ścianami) doskonale wpisuje się w nowe wymagania dotyczące parametrów energetycznych budynków.
Termoparapet pozwala całkowicie wyeliminować mostki termiczne przy oknach, a więc w miejscach najbardziej narażonych ma ich powstawanie. Doskonałe właściwości wytrzymałościowe i termoizolacyjne sprawiają, że nie tylko zapobiega stratom ciepła w strefie podokiennej, ale nie dopuszcza również do tworzenia się wilgoci w warstwie muru, S. Atutem takiego rozwiązania jest ponadto łatwiejszy montaż stolarki okiennej oraz parapetów . Profile są dostosowane do każdego rodzaju stolarki PCV, aluminiowej i drewnianej, a ponadto można je stosować do montażu wszystkich typów okien – zwykłych, balkonowych, tarasowych, typu HS, a także do drzwi wejściowych.

 

temperatura bez termoparapetu

Okno zamontowane bez termoparapetu

temperatura z termoparapetem

Okno zamontowane z termoparapetem